Robust Fiberförening

Anmälan till Grupparbete


Under hösten-vintern- våren 2020-2021 kommer Västfiber att genomföra en programserie som vi kallar

Robust Fiberförening


Målsättning är att gemensamt diskutera och utveckla varandra i syfte att skapa långsiktigt överlevnad för fiberförening. Det som vi kallar Robust Fiberförening.


Vi kommer att arbeta inom fyra delmoment, där vi startar varje delmoment med ett gemensamt möte (video-möte)


Robust Teknik - video-möte 8:e okt

Robust Administration - video-möte 5:e nov

Robust Ekonomi - i samband med höststämma 3:e dec

Robust Förvaltning - möte preliminärt i slutet jan 2021


Parallellt med detta kommer vi hålla gruppövningar


Varje grupp kommer att bestå av max 6 deltagare, så att alla kan komma till tals.


Varje grupp har deltagare från flera medlemsföreningar


Varje grupp leds av en person från Västfibers styrelse.


Varje grupp samlas antingen fysiskt - eller - i video-möte. Varje grupp avgör själva vilket och vilka tider

 
 
Teknik
Administration
Ekonomi
Förvaltning
 
 
 

Västfiber


Västfibers syfte är att samverka i affärer och underlätta praktiskt för lokala fiberföreningar, så att de kan fortsätta äga sina nät.


Org.nr: 769631-3969

Bankgiro:5070-1291


Kontaktuppgifter


Adress

c/o Seefen

Tånga 731

451 96 Uddevalla


E-post: klicka här för att sända e-postCopyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved