Vår administrativa tjänst


Min Fibersida med tillhörande databas ägs och förvaltas gemensamt av medlemsföreningarna.

Detta ger trygghet, säkerhet, kontinuitet och kontroll över tjänstens ekonomiskt resultat.

Medlemsföreningarna kan påverka utveckling och prissättning av Min Fibersida ’s tjänster.


I Min Fibersida får föreningen:

 • Medlems/kund register
 • Register över anslutningar
 • Anslutningsadresser
 • Anslutnings ID till tjänste- och kommunikationsoperatören
 • Faktureringsadresser
 • Fastighetsbeteckningar och fastighetstyp
 • Register över Medlemsavgifter
 • Register över Nätavgifter
 • Register över Gruppavtal
 • Register över insatser
 • Möjlighet att sända e-post/SMS till alla eller valda medlemmar
 • Möjlighet att lägga upp dokument som bara visas för medlemmar


Medlemmen kan i Min Fibersida:

 • Logga in med egen inloggningsuppgift
 • Ändra och uppdatera sina kontaktuppgifter
 • Se och ladda hem kopior av egna (unika) handlingar
 • Se och ladda hem gemensamma (allmänna) dokument
 • Anmäla deltagande vid möten/stämmor
 • Se alla sina fakturor och ladda ner de senaste
 • Se om fakturan är registrerad som betald


Min Fibersida administrerar

 • Fakturering till medlemmar 4 ggr per år med OCR
 • Fakturering med e-post och utskick av SMS ism. fakturering
 • Autogiro till de medlemmar som så önskar
 • Pappersfaktura till de medlemmar som så önskar
 • Ett första SMS till medlem vid utebliven betalning
 • Betalningspåminnelse
 • Inkassorutiner
 • Registrering av ägarbyte och nya medlemmar


Min Fibersida + bokföring

Denna tjänst, Min Fibersida, kan kompletteras med

bokföring och redovisning:

Om du önskar en presentation - via videolänk - tag kontakt med oss.

Västfiber


Västfibers syfte är att samverka i affärer och underlätta praktiskt för lokala fiberföreningar, så att de kan fortsätta äga sina nät.


Org.nr: 769631-3969

Bankgiro:5070-1291


Kontaktuppgifter


Adress

c/o Seefen

Tånga 731

451 96 Uddevalla


E-post: klicka här för att sända e-postCopyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved