Om oss


Västfiber bildades 2015 i syfte att vara ett stöd till lokala fiberföreningar, som vill fortsätta att vara fristående egenägda fiberföreningar.


Västfiber är en ekonomisk förening och som ägs till 100 procent gemensamt av de fiberföreningar som är medlemmar. Det finns inga privata vinstintressen.


Idag 2021 är vi 36 medlemsföreningar i mellersta Sverige, som tillsammans representerar över 25 000 användare.
Vårt initiativ att gemensamt bilda en stödjande serviceförening har skapat stor uppmärksamhet runt om i Sverige. Vårt gemensamma projekt har även blivit tilldelade finansiering från EU genom Leader och JordbruksverketVästfiber


Västfibers syfte är att samverka i affärer och underlätta praktiskt för lokala fiberföreningar, så att de kan fortsätta äga sina nät.


Org.nr: 769631-3969

Bankgiro:5070-1291


Kontaktuppgifter


Adress

c/o Seefen

Tånga 731

451 96 Uddevalla


E-post: klicka här för att sända e-postCopyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved